Niet alleen vrouwen maar ook mannen kunnen hun geboorte herbeleven en blijvende onbewuste patronen meenemen in hun volwassen leven, die een leven lang in hun onbewuste blijven sluimeren en in relaties tot uiting komen. Elke keer ben ik weer verwonderd welke impact en invloed onze geboorte heeft op ons volwassen leven nu. Want elke geboorte is anders en elke vrouw en man heeft een andere ervaring met moeder natuur.
Deze keer een volwassen man en vader aan het woord. Ik hoop dat het je mag inspireren.

Volgens mijn moeder ben ik bijna 4 weken “over tijd” geboren.
Het werd een zware bevalling want de tang en vacuümpomp kwamen er aan te pas.
Eenmaal ter wereld gekomen bleek ik verder geen ander letsel of afwijking te hebben dan een hoofd als een toeter.

De reden van deze late en moeizame  geboorte heb ik 39 jaar later ervaren tijdens een therapiesessie met een geleide rebirthing ervaring. Tijdens die ervaring herbeleefde ik mijn moment van geboren worden als pasgeborene, terwijl ik mij ook volledig bewust was van mijn 39-jarige zelf en mijn levensgeschiedenis. Zo ook de geschiedenis van mijn oudere zus die slechts 5 minuten heeft geleefd als gevolg van ernstige afwijkingen. Ik moest haar opvolger worden en voelde de angst van mijn moeder: “zal het nu wel goed zijn”. Als 39-jarige begreep ik die uiteraard volledig, maar als kind in de baarmoeder werd ik mij gewaar van een eigen wil en besloot dan om maar te blijven liggen. “Als jij mij niet vertrouwt, dan blijf ik liggen, bekijk het maar.”
Aangezien dat geen optie was en ik ter wereld moest komen, hebben zij mij “met geweld eruit getrokken”.
Op het moment van hergeboorte zag ik mijn leven aan mijn voorbij flitsen en kreeg het inzicht waarom bepaalde zaken zo gelopen waren, waarom ik altijd tegen bepaalde dingen aanliep en waarom ik bepaalde levenskeuzes had gemaakt. Dat inzicht was onmiddellijk, diep en aangrijpend.

Toentertijd vertelde mijn therapeute dat mijn moeder zag dat alles goed was en raakte mijn arm aan.
Ik sloeg haar/mijn moeder van mij af en dat gaf een nog dieper inzicht.
Het diepe verlangen om verbinding te hebben, is toen geboren. Een wens tot verbinding die ik tot op de dag van vandaag nog niet met mijn moeder heb kunnen maken (krijgen) en die in veel van mijn relaties (met name die van partner) een grote rol speelt.

Tien jaar eerder heb ik eigenlijk mijn eigen geboorte al herbeleefd bij de geboorte van mijn eerstgeboren zoon. Hij was iets meer dan een week over tijd. Maar na het uitblijven van de volgende weeën zijn wij naar het ziekenhuis gegaan om daar weer de weeën op te wekken. Als aankomend vader kon ik niet veel doen behalve aanwezig zijn, mee-ademen, bemoedigend toespreken en de “rots in de branding” zijn voor mijn vrouw. Zij was enigszins angstig en bezorgd of het wel goed zou komen en ik heb haar steeds verzekerd dat alles goed zou komen. Ook nu kwamen de vacuümpomp en tang tevoorschijn en al die tijd bleef ik ondersteunend aan mijn vrouw en het geboorteproces.

Toen mijn zoon eenmaal ter wereld kwam en teken van leven gaf, duwde ik mijzelf krachtig met stoel en al achteruit en liet mijn emoties gaan. Blijkbaar was dit zo sterk dat er direct een paar verpleegkundigen om mij heen stonden om te vragen of het wel goed met mij ging. Dit was voor mij aanleiding om mijn emoties weer naar binnen te trekken. Hier heb ik maanden, zo niet, jaren nog last van gehad om uiteindelijk na tien jaar te beseffen dat ik eigenlijk mijn eigen geboorte op dat moment had herbeleefd.

Ken jouw blauwdruk.

Je kunt de periode van jouw conceptie tot en met de geboorte zien als blauwdruk van je leven. Als je die blauwdruk kent, begrijp je wie je bent en krijg je antwoorden op de vraag “waarom?” in je leven. In een geboorte- jonge kind opstelling gaan we terug naar de bron, waar jouw leven begon. Het moment waarop je puur en authentiek ter wereld kwam. Ik laat je voelen wat er rond dit thema gevoeld mag worden. Het bewustzijn van deze ervaringen kan een begin zijn om je los te maken van geboortepatronen die al in de zwangerschap een imprint vormden en als een rode draad door jouw leven lopen. Als je hier dieper naar wilt kijken, oude trauma’s wilt transformeren en het leven van een lichtere kant wilt leren kennen, ben je onvoorwaardelijk welkom in mijn praktijk.
Open jezelf liefdevol, met aandacht…..

Van hart tot hart…..