In de spiegel kijken kan heel confronterend zijn. Want wat voel je als je dat doet? Voel je trots? Tevredenheid over jezelf? Of voel je juist een vorm van afwijzing?
In de spiegel zie je alles wat er in jou leeft. En dat is ook precies hetgeen je uitzendt naar de buitenwereld.
Dat kan natuurlijk veel teweegbrengen in je relaties met anderen, zoals bijvoorbeeld met je kinderen. De spiegels die kinderen mij in de afgelopen jaren hebben voorgehouden hebben me steeds bewuster gemaakt van wie ik ben en van wat ik uitzend. Kinderen resoneren nu eenmaal helemaal mee met jouw energie; alles wat jij binnenin jezelf voelt, voelt het kind ook. Je kunt een kind dus nooit voor de gek houden door te zeggen dat er niets aan de hand is; kinderen voelen haarfijn aan dat er iets in jou speelt.

Alles draait om de relatie met jezelf.

Wat voor relatie heb jij met jezelf? Zorg je goed genoeg voor jezelf? Zorg je voor voldoende rustmomenten en geef je, wanneer nodig, je grenzen goed aan? Hoe eerlijk ben je tegenover jezelf? Gun je jezelf de momenten die je nodig hebt?
En hoe staat het met je emoties? Zeg ik het tegen je omgeving (ook je kind) als je niet helemaal lekker in je vel zit? Of wil je je kind of partner daar nou juist niet mee te belasten? Sta je jezelf toe om boos of verdrietig te zijn? Mag je je emoties überhaupt uiten van jezelf?
Liefde voor jezelf begint met te kijken naar wat er wérkelijk in jou leeft. En het gedrag van je kind kan je daar veel over vertellen. Niet alleen kinderen trouwens, je hele omgeving reflecteert op wat zich van binnen in jou afspeelt.
Natuurlijk ben je je daar niet altijd bewust van. Het zijn onbewuste processen die aan de oppervlakte komen als ze door de buitenwereld worden aangeraakt. Er kunnen dus verschillende zaken spelen, die je misschien al jaren geleden hebt verdrongen en waarvan je je niet eens bewust bent.
Het kan zélfs zo zijn dat er herinneringen in je onbewuste liggen opgeslagen die te maken hebben met een gebeurtenis die tijdens de zwangerschap of geboorte heeft plaatsgevonden. Daaruit kan dan een patroon zijn ontstaan dat maakt dat je de dingen doet zoals je ze doet.

Wees wie je wilt zijn.

Zeg ja tegen jezelf. Dat is een belangrijke eerste stap. Iedereen kan het negatieve denken over zichzelf transformeren en de kritische stem -die afkeurend of met een minderwaardigheidsgevoel oordeelt- heel anders laten klinken. Daarvoor is het belangrijk om te leren vertrouwen te hebben, uitdagingen aan te gaan, de stappen te zetten die gezet moeten worden en problemen de baas te zijn.
Heb je het gevoel dat dat voor jou bedoeld is? Ga dan met liefde en aandacht in jezelf naar binnen. Leer bewust te voelen wat er in je lichaam speelt en leer ervoor te zorgen dat er in je leven zoveel mogelijk gebeurt wat goed voor je is.
Een basis spiegelopstelling helpt je daarbij en zorgt ervoor dat je gaat voelen wat er binnen in jezelf gevoeld mag worden. Een heel effectieve en fijne manier om tot inzichten te komen, waarmee je verder kunt in het proces.