Vaak weet je weinig over de manier waarop je hier op aarde bent gekomen of over wie je ouders waren als mens ten tijde van je geboorte. Op een onbewust niveau draag je wel de krachtige eigenschappen mee, maar ook dingen die je kunnen belemmeren. Een verhaal uit mijn praktijk.

Rosa is een volwassen vrouw en komt in mijn praktijk om te ervaren welke invloed de verbinding met de moederschoot en haar voorouderlijke familielijn in dit geval de vrouwenlijn van invloed is op haar huidige leven nu. Ze heeft het gevoel dat ze achtervolgd wordt door veel onverwerkt verdriet. Ze was 6 jaar toen haar vader, in haar bijzijn kwam te overlijden. Vanaf het moment van overlijden werd ze bij haar opa en oma ondergebracht. Ze heeft haar vader nooit meer gezien en ze heeft nooit in liefde afscheid kunnen nemen van hem. Zelfs op school werd het verlies verzwegen en kwam de leraar er pas 4 jaar later achter dat haar vader niet meer leefde. Vanaf het moment van het verlies lag ze elke nacht bij haar moeder in bed. Haar moeder leed aan paniekaanvallen. Tot op de dag van vandaag is ze altijd voor haar moeder blijven zorgen en heeft ze letterlijk de plek van haar vader ingenomen.

Liefdevolle heling.

Tijdens de opstelling komt haar jarenlange onderdrukte boosheid en ongekend verdriet naar boven. Nooit eerder heeft ze alle emoties durven toelaten. Het voelt voor haar letterlijk als een grote bevrijding. Issues waarvan ze niet wist dat ze ze had, blijken degelijk issues te zijn die haar leven nog steeds belemmeren. Ze geeft haar verdriet de aandacht waar het al zo lang naar verlangt. In diepe dankbaarheid voor wat er in het veld zichtbaar wordt, krijgt haar onverwerkte verdriet liefdevol de ruimte. Rosa ervaart de opstellingen als een prachtige zachte manier om bewust te worden van haar wortels en alle draden in haar familielijn. Dit is wat de opstellingen uit Heel je Moederwond  terug naar de oorsprong, voor je kan betekenen.

Herstel de verbinding met jezelf. 

Jezelf ruimte geven aan de pijn die naar boven wil komen en om liefdevolle heling vraagt, is de helende beweging die je maakt. Dat doe je niet alleen voor jezelf maar ook voor je kinderen en generaties die na jou komen. In Heel je Moederwond gaan we terug naar de bron van je geboorte en je jonge kind jaren om de positieve energie in jouw leven weer te laten stromen. Daarvoor neem ik je mee naar de momenten waarop het voor jou allemaal begon. Je ervaart welke invloed jouw geboorte en voorouderlijke familielijn van invloed is op je huidige leven nu. Met deze ervaring herstel je de verbinding met jezelf. Je voelt harmonie en vrede in jezelf en komt weer in het nu.