Zo rond de tweede helft in je leven komt er een moment dat je jezelf de vraag gaat stellen “…. is dit het nou….?” Past de manier waarop ik leef nog wel bij wie ik ben? Je vraagt je af of je wel hebt gedaan wat je wilde doen en of je je leven zo wilt voortzetten of ga je nu de dingen doen die je altijd hebt willen doen. Het kan in deze periode zijn dat je partner allerlei dingen bij je losmaakt. Veelal kun je er niet onderuit om zelf op zoek te gaan naar allerlei antwoorden op de vragen die zich binnen in jezelf afspelen. En dit kan voor onzekerheid zorgen, waardoor of je relatie onder druk komt te staan of het kan natuurlijk ook de andere kant op gaan dat wanneer je samen met je partner in gesprek gaat over je gevoelens, het je relatie kan versterken.

Het roer om.

Bij veel mensen zie ik het tegenovergestelde. Zoals in mijn eigen leven het geval was. Op mijn 40e levensjaar gooide ik drastisch het roer om. Omdat ik van huis uit niet had meegekregen om over mijn gevoelens te praten, die juist rond die leeftijd erg op gingen spelen en waarbij ik ging nadenken over het leven, kwam het niet in mij op om hierover open te delen met mijn partner. Met uiteindelijk alle gevolgen van dien dat wij uit elkaar groeiden en elkaar niet meer konden zien zoals we werkelijk waren. Maar misschien was dit het nu juist wel. Want in elke relatie komt er een moment van persoonlijke ontwikkeling, groei en bewustwording. Een moment dat je staat voor keuzes, welke koers wil ik varen en je jezelf afvraagt ‘blijf ik doen wat ik altijd heb gedaan of ga ik nu mijn verlangens volgen en de dingen doen die ik altijd heb willen doen’.

Wat is nodig?

In deze tijd worden we uitgedaagd om te gaan handelen vanuit onze eigen autonomie en te gaan varen op ons innerlijke kompas. Blijven delen en communiceren in je relatie over wat er in jezelf speelt, blijft een belangrijke voorwaarden voor innerlijk geluk en vrijheid. En ook is dit veelal het moeilijkste aspect binnen de relatie, omdat wij dit veelal niet hebben geleerd van onze ouders. Als partners ben je prachtige spiegels voor elkaar en als je je hiervoor openstelt kun je ontzettend veel van elkaar leren. Het is belangrijk in een relatie dat je je gezien en gehoord voelt en elkaars grenzen respecteert, waarin het belangrijkste aspect is eerlijk zijn, vooral naar jezelf, dan kun je zuiver blijven communiceren ook naar de ander. Doe je dit niet? Grote kans is dat je beiden je eigen koers gaat varen en dat je elkaar na verloop van tijd niet meer kunt zien in wie je werkelijk bent.

Mag alles er zijn?

Elkaar weer opnieuw ontdekken is een ware uitdaging. Met het gevoel dat je alles mag delen en dat alles er mag zijn, zonder oordeel naar de ander blijf je de verbinding voelen op een diepere laag en ontstaat er ruimte voor wat er ook werkelijk mag zijn. Op die manier kun je samen naar pijnlijke stukken kijken, kan er heling plaatsvinden, en wordt er een stevig fundament voor diepgang gelegd. Het is dé weg om vrijheid, onafhankelijkheid, harmonie en onvoorwaardelijke liefde binnen de relatie te ervaren.