Een paar weken geleden schreef ik een blogbericht over het unieke verhaal van je geboorte. Dit verhaal kan op dít moment nog steeds belemmeringen in je leven veroorzaken. Bijvoorbeeld omdat je niet gepland of niet gewenst was, omdat de bevalling erg moeizaam verliep, omdat de navelstreng om je nek zat, omdat er sprake was van een stuitligging of bijvoorbeeld van een vroeggeboorte. De onbewuste patronen die daaruit zijn ontstaan, kunnen vandaag de dag nog van invloed zijn op je leven. Dat blijkt wel uit het verhaal van een cliënte die met verschillende klachten in mijn praktijk kwam, en de praktijk een paar uur later verliet, maar dan 10 kilo lichter. En mét een aantal mooie nieuwe inzichten die de puzzelstukjes voor haar op zijn plek legden.

Het verhaal van Anja.

Overleven in plaats van te léven. 

In het dagelijkse leven had ze vaak veel last van druk op haar schouders. Ze had het gevoel altijd maar bezig te zijn voor anderen en vergat daarbij zichzelf. Ze had de onbewuste overtuiging dat ze continu moest overleven om zich staande te houden in een maatschappij waarin zij haar mannetje moest staan. Overleven was haar tweede natuur geworden, dus ook aanpassen zat helemaal in haar aard. Maar ondanks haar aanpassingsvermogen had ze op haar werk altijd het gevoel onder druk te worden gezet. Wellicht kwam dat voort uit haar jeugd; ook toen al moest ze overal tegenop boksen, kon ze niet zichzelf zijn en moest ze zich in veel situaties verdedigen. Begrijpelijk dus dat ze zich enorm geremd voelde; ze was voortdurend aan het overleven. Toen ik informeerde of ze iets wist over haar geboorte, vertelde ze dat ze een bijna dood ervaring had gehad en moest vechten voor haar leven.

Een Innerlijk Kind-opstelling met verschillende aspecten. 

We besloten daar samen wat dieper naar te kijken door middel van een Innerlijk Kind opstelling en ik besloot de aspecten conceptie, zwangerschap en geboorte daarin mee te nemen. De huidige “ik”, met álle energie die er op dat moment was, kwam daarin als eerste aan de beurt. Wat gevoeld wilde worden, kreeg liefdevolle aandacht en werd aangevuld met positieve affirmaties, net zo lang totdat het voor Anja helemaal klopte, goed voelde en het energetisch een plek kreeg. Vervolgens kwamen in de opstelling de conceptie, de zwangerschap, de geboorte, het jonge kind, de puber en de jongvolwassene aan de beurt, om de sessie af te ronden in het huidige “ik”, waarin alle delen met elkaar werden verbonden.

Ruimte voor nieuwe, positieve energie. 

Daarin leek Anja een belangrijke transformatie door te maken. Er kwam veel oud zeer los, er dienden zich verschillende emoties aan en de sessie gaf haar verschillende nieuwe inzichten. Het werd haar duidelijk waarom ze de dingen deed zoals ze die deed en waarom ze in bepaalde situaties een specifiek gedrag liet zien. Daardoor veranderde er voor haar veel in haar energie. Ze kreeg meer en meer vertrouwen in haar eigen gevoel, begon steeds meer te stralen en werd steviger. In de onderstroom kon ze duidelijk een innerlijke kracht voelen die haar uitnodigde om wérkelijk te leven. Anja ontdekte ook dat ze heel goed op zichzelf kon vertrouwen en dat het heel gemakkelijk was om haar eigen plek en ruimte in te durven nemen. Het drong op energetisch niveau diep tot haar door dat ze zich niet verantwoordelijk hoefde te voelen voor problemen van een ander en dat ze deze dus ook niet meer als last op haar eigen schouders hoefde mee te dragen. Prachtige inzichten!

Je geboorte-ervaring is een unieke situatie. 

De tijd die “de reis van je leven” wordt genoemd, begint al tijdens de conceptiefase en de genetische overdracht begint al vóór de ovulatie. Hoe deze reis voor jóu was, is bijna onmogelijk om je te herinneren en dat geldt natuurlijk ook voor je geboorte en je babytijd. Heb je er wel eens bij stilgestaan om dit met je ouders te bespreken? Hoe je bent geboren? Hoe je ouders dit zelf hebben ervaren en hoe het na de geboorte met je ging? Deze onbewuste ervaringen kunnen van grote invloed zijn op de manier waarop je jouw leven momenteel ervaart. Elke geboorte-ervaring is een unieke situatie. En als je er dieper naar wilt kijken, oude trauma’s wilt transformeren en het leven van een lichtere kant wilt leren kennen, ben je van harte welkom in mijn praktijk.