Iedereen heeft natuurlijk wel eens last van een wat moeizamer contact met familieleden. Soms zijn het bepaalde gebeurtenissen die er de oorzaak van zijn, soms is er misschien een misverstand in het spel. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er sprake is van een patroon. Een patroon dat wellicht zelfs in één van de familielijnen voorkomt. Dat was ook het geval bij Claudia, die na de scheiding van haar ouders het contact met haar vader flink zag verslechteren. Het feit dat ze het gevoel had om niet door haar vader te worden gezien, leidde tot allerlei psychische problemen, maar ze was bereid naar de situatie te kijken, ontdekken wat ze zelf kon doen en kwam daarvoor dus in mijn praktijk. Het resultaat van de sessie: een aantal prachtige inzichten, een veel betere energiebalans én een nieuw perspectief in het contact met haar vader.

Verantwoordelijkheid voelen voor de problemen van anderen.

Claudia had al een aantal pogingen gedaan om het contact met haar vader te verbeteren, maar werd elke keer opnieuw gekwetst. Dat leidde er dan vervolgens toe dat ze het contact weer verbrak. Het werd een soort vicieuze cirkel waar ze nu uit wilde stappen. Tijd dus om onderzoek te doen naar de vaderlijn. Al aan het begin van de eerste spiegelsessie in mijn praktijk (die normaliter altijd begint met de “ik-opstelling”) werd duidelijk dat er sprake was van een “zware” energie. Naast een verslechterd contact met haar vader, voelde Claudia zich na de scheiding van haar ouders namelijk ook enorm verantwoordelijk voor het welzijn van haar jongere broer en zus en had ze zich onbewust de taak toegeëigend om een soort tweede moeder te zijn. Als oudste van het gezin voelde ze zich betrokken bij de problemen van haar broer en zus, had ze het gevoel om voor iedereen te moeten zorgen en nam ze daarmee dus een rol aan die absoluut niet bij haar hoorde. Door vervolgens een aantal positieve affirmaties toe te voegen, werd al snel duidelijk wat ze in deze situatie hard nodig had: het aangeven van haar grenzen. Tegelijkertijd werd duidelijk dat zaken waar zij geen verantwoordelijkheid voor hoefde te dragen, zij deze ook daadwerkelijk bij de ander kon laten. Zelfliefde, openheid, vertrouwen en verbinding met zichzelf bleken daarin de belangrijkste sleutelwoorden. En diezelfde sleutelwoorden bleken ook van toepassing in het vaderstuk: jezelf gehoord en gezien willen voelen door je vader, betekent vanzelfsprekend ook dat het nodig is om jezélf te gaan horen en zien zoals je bent en wilt zijn.

Een rode draad in blokkades: van ouder op kind.

Natuurlijk was er ook wel degelijk iets aan de hand in het vaderstuk. Claudia’s vader was nogal gesloten en liet nauwelijks zijn gevoelens zien. Ook hijzelf bleek veel moeite te hebben met het aangeven van grenzen en had daardoor de neiging om over de grenzen van zijn dochter heen te lopen. Maar Claudia voelde ook veel verdriet bij haar vader, wat veroorzaakt werd door het gemis van diens eigen vader die vroegtijdig en plotseling overleed en die dus nooit de kinderen van zijn zoon heeft kunnen zien opgroeien. Het is waarschijnlijk altijd al een patroon geweest en een onverwerkt verdriet van de vader; een herhaling was dus het gevolg. Dit onbewuste patroon herhaalde zich bij Claudia dus na de scheiding van de ouders. En het gaat nóg een stap verder: Claudia had daardoor inmiddels ook een onbewuste angst ontwikkeld dat haar toekomstige kinderen geen contact met haar vader zouden hebben. Hoe ver kan een rode draad door het systeem lopen? Op de systemische plek van Claudia’s opa vielen opeens veel puzzelstukjes op zijn plek. Er mochten veel emoties worden losgelaten en er diende zich een mooie boodschap aan. Daarmee veranderde er veel bij haar, ze voelde zich weer stralen en wilde het liefst zo snel mogelijk naar haar vader om met hem te praten. Ze kwam steeds meer in balans en voelde zich zelfverzekerd worden. Doordat de puzzelstukjes op zijn plek vielen, begreep ze waarom ze alle verantwoording op haar schouders had genomen. De delen in de opstelling werden tenslotte met elkaar verbonden en Claudia voelde ontspanning, verbinding en een nieuwe energie.

Meer openheid en meer begrip voor elkaars situatie.

Vrij kort na de opstelling heeft Claudia het contact met haar vader hersteld en het contact verloopt nu structureel beter. Ze is nu beter in staat om dicht bij zichzelf te blijven en is zich ervan bewust dat zij niet alles op haar schouders hoeft te dragen, ook niet als haar vader bijvoorbeeld getriggerd wordt. Daardoor is er meer openheid en meer begrip ontstaan voor elkaars situatie. Ook is ze nu beter in staat om haar grenzen aan te geven, waardoor ze zich ook beter voelt in ándere contacten. Het is fantastisch om steeds weer getuige te mogen zijn van transformaties zoals deze en om mensen daarin liefdevol te mogen begeleiden. Loop je ook tegen bepaalde problemen aan en zou je graag aan de slag willen met een oplossing? Dan heet ik je van harte welkom in mijn praktijk.

Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan

Loop jij zelf tegen de (soms lastige) uitdagingen aan die op je levenspad terecht zijn gekomen? Wil je graag meer levensenergie, levenskracht, warmte,  liefde en wil je léven in plaats van te overleven? Meld je dan nu aan voor een gratis kennismakingsgesprek met mij. In dit gesprek gaan we samen ontdekken of ik jou kan ondersteunen in dit proces naar de beste versie van jezelf. Het gesprek is volledig vrijblijvend.

Duur: 25 minuten
Locatie: online (telefonisch of videobellen)