Een verhaal uit mijn praktijk.

Vaak weet je weinig over de manier waarop je hier op aarde bent gekomen of over wie je ouders waren als mens ten tijde van je geboorte. Op een onbewust niveau draag je wel de krachtige eigenschappen mee, maar ook dingen die je kunnen belemmeren.  Sandra komt bij mij in de praktijk. Ze heeft al voor een lange tijd het verlangen om samen met een partner een liefdevolle relatie op te bouwen. Ze wil graag onderzoeken wat de reden is waarom het niet lukt. We duiken er samen in en gaan terug naar de basis, waar het allemaal begon. Sandra is zeer gewenst. Haar ouders wilden graag een groot gezin. Zij hebben altijd hard moeten werken, want er moest immers brood op de plank. Haar moeder komt uit een gezin van 11 kinderen. Zij moest op jonge leeftijd kleding repareren voor de hele familie. Haar wens om verpleegkundige te worden kon niet worden vervuld, daar was geen geld voor. Studeren kon toentertijd niet.

Sandra is de derde uit een gezin van 7 kinderen. Ook Sandra groeide op in een groot gezin waar schaarste heerste en hard moest worden gewerkt. Sandra voelde zich binnen het gezin niet gezien, niet gehoord en niet gesteund. Het gevoel dat ze nooit goed kon doen, nooit goed genoeg was en er niet bij hoorde, loopt als een rode draad door haar leven. Sandra wilde graag studeren aan de kunstacademie. Haar moeder vond verpleegkundige altijd al een mooi beroep en zo werd Sandra gestuurd in een richting die haar moeder ambieerde. Sandra studeerde als verpleegkundige en alles moest vaak gaan zoals haar moeder het had bedacht. Sandra leefde niet meer haar eigen leven, maar het niet geleefde leven van haar moeder.

Ruimte geven aan verdrongen emoties.

In haar relaties wordt het pijnlijk duidelijk dat ze in deze stukken wordt getriggerd. Met als gevolg dat de partner die zij trof, pijnlijk op haar moeder leek. Ze liet haar immers niets vertellen, dat deed haar moeder ook altijd al. De hoop op een liefdevolle relatie te onderhouden had ze inmiddels opgegeven. In de opstelling geeft Sandra ruimte aan alle emoties die naar boven willen komen en spreekt uit waar ze al lange tijd behoefte aan voelt. Door ruimte te geven en erbij te blijven zonder weerstand te bieden, voelt Sandra letterlijk ruimte. Sandra ervaart de opstelling als een zachte manier om bewust te worden van haar wortels en alle draden in haar familielijn. Ze voelt zich meer in balans en lichter in de energie. Sandra straalt.

Dit is wat de opstellingen uit “Heel je Moederwond”, terug naar de oorsprong, voor je kan betekenen. Vanuit privacy oogpunt is Sandra niet de echte naam van mijn client. Haar verhaal deel ik met haar toestemming.

Heel je moederwond.

Jezelf ruimte geven aan de pijn die naar boven komt en om liefdevolle heling vraagt, is de helende beweging die je maakt. Dit doe je niet alleen voor jezelf maar ook voor je kinderen en de generaties die na je komen. In “Heel je Moederwond” gaan we terug naar de bron van je geboorte en je jonge kind jaren om de positieve energie in jouw leven weer te laten stromen. Daarvoor neem ik je mee naar de momenten waarop het voor jou allemaal begon. Je ervaart welke invloed jouw geboorte en voorouderlijke familielijn van invloed is op je huidige leven nu. Met deze ervaring herstel je de verbinding met jezelf. Je voelt harmonie en vrede in jezelf en komt weer meer in het hier en nu.