familieopstelling doen: kom weer in balans

De diepte in met familieopstellingen

In een familieopstelling kijken we naar je systeem van herkomst om je bewust te worden van oude patronen die je hebt meegekregen uit de familie waaruit jij bent voortgekomen. Een familieopstelling doen maakt deze onbewuste patronen zichtbaar, bevrijden onderdrukte emoties, en bieden inzicht in de lasten die we dragen binnen ons familiesysteem. Dit proces van verheldering en loslaten opent de weg naar heling en nieuw bewustzijn.

Ons leven begint niet vanaf de geboorte, maar bij de conceptie, het moment van bevruchting. Alle emoties die door de moeder worden gevoeld, zijn direct van invloed op het kind. Herinneringen van vroeg trauma kunnen niet daadwerkelijk herinnerd en besproken worden. Ze zitten heel diep in het onderbewustzijn van je lichaam opgeslagen. De connectie tussen moeder en kind geldt als de meest intense binding in het leven en onvergelijkbaar met andere bindingen qua intensiteit en kwaliteit. Tijdens de pre-natale fase zijn moeder en kind letterlijk nauw met elkaar verbonden. De binding ontstaat door instinctieve inprentingen, lichaamscontact, voeding en verzorging en talloze gedeelde ervaringen. De binding tussen vader en kind is minder intensief, kwalitatief anders en essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Een positieve relatie met de vader biedt liefde, steun, en bescherming, terwijl de afwezigheid ervan een levenslang gemis kan betekenen. De houding van de moeder ten opzichte van de afwezige vader speelt een cruciale rol in hoe dit het kind en later de volwassen relaties beïnvloedt.

Hoe is de relatie met je ouders? Hoe is de relatie tussen je ouders onderling? Welke gebeurtenissen of situaties hebben hun leven gevormd of beïnvloed of zijn intens geweest? Familiepatronen worden van generatie op generatie doorgegeven. Wat neem je zelf mee van je ouders en wat geef je door? Het stopt wanneer je besluit om het patroon te doorbreken. Op het moment dat je met mildheid kan kijken naar je familie, help je niet alleen jezelf maar ook je kinderen. Je voelt je innerlijk vrij…..

Een kans om een diepgaande zoektocht te houden.

De patronen wijzen op diepere, vaak onbewuste, conflicten die hun oorsprong vinden in onze familiegeschiedenis. Voor wie individueel wil werken aan thema’s als de ‘Moederwond‘ en de Vaderwond‘, bied ik een 1-op-1 traject aan. In de geboorte opstelling verkennen we je geboorte en jonge kind jaren en beantwoord ik al je vragen in een persoonlijke setting. Dit biedt een unieke kans om in een veilige omgeving te werken aan persoonlijke groei en heling.

Een familieopstelling doen kan uitkomst bieden in de volgende thema’s en patronen.

Je voelt je niet veilig en kalm in je lichaam

Je hebt het gevoel dat je altijd aan staat

Je loopt steeds weer tegen dezelfde situaties aan

Je hebt het gevoel alles alleen te moeten doen

Je voelt leegte en eenzaamheid in je lichaam

Je kunt moeilijk grenzen aangeven

Je bent veel in je hoofd

Je voelt weerstand om de relatie met je vader of moeder te onderzoeken

Je vindt het diep van binnen spannend om iemand dicht bij je te laten

Je draagt druk en zwaarte met je mee, die eigenlijk niet bij jou hoort

Je hebt het gevoel dat je hier niet wilt zijn

Je voelt je niet gezien en gehoord

Je worstelt met (intieme) relaties

Terug naar de bron