Een harmonieuze relatie. Wie wil dat niet? Het is het verlangen van velen. Maar wat is een harmonieuze relatie? Iedereen heeft daar een ander beeld van. Vaak ook een beeld dat gebaseerd is op eigen, persoonlijke wensen. Heel logisch natuurlijk, maar het probleem is dat zo’n beeld geen rekening houdt met de onbewuste schaduwkanten die na verloop van tijd in een relatie een rol gaan spelen. Je kunt dan ook alleen een harmonieuze relatie met een ander creëren als je een harmonieuze relatie met jezelf hebt. Dáár aandacht aan besteden is de beste manier om duurzaam gelukkig te kunnen worden met een ander.

Hoe creëer je een harmonieuze relatie met jezelf?

Elk mens beschikt over mannelijke (yang) en vrouwelijke (yin) energie in zichzelf. De combinatie van deze mannelijke en vrouwelijke energie ontstaat al tijdens de conceptie en kan worden gezien als de totale, zuivere energie van het gevoelswezen dat we allemaal zijn. Die energieën zijn niet altijd met elkaar in balans. Het creëren van een harmonieuze relatie met jezelf betekent dan ook dat het belangrijk is om de combinatie van deze beide energieën met elkaar in balans te brengen. Voor een vrouw betekent dat: balans met haar onbewuste yang-kant. Met de naar buiten gerichte, scheppende energie die verbonden is met leiderschap, actie, toekomstgerichtheid en het nemen van risico’s. Dat betekent: het durven vormgeven van haar zelfstandigheid, het ontdekken van haar gevoel van eigenwaarde en het zelfstandig richting geven aan haar eigen kracht, kwaliteiten, spiritualiteit en doelen. Voor mannen is het juist heel belangrijk dat zij in balans komen met hun onbewuste yin-kant, de energie die naar binnen is gericht en verbonden is met zijn, voeding en verzorging. Dat betekent voor een man: in contact komen met zijn gevoelskant, het ontdekken en leren ontwikkelen van zijn zorgkwaliteiten en een focus op eenheid en heelheid in de wereld. Door in balans te komen met haar onbewuste yang-kant, spreekt een vrouw mannelijke kwaliteiten aan om haar vrouwelijkheid te completeren en maakt een man juist gebruik van vrouwelijke kwaliteiten om zijn mannelijkheid beter tot zijn recht te laten komen.

Als partner in een relatie ben je een spiegel.

Partners zijn vooral spiegels voor elkaar. Wat je ziet als je naar je partner kijkt, is een weerspiegeling van jouw eigen innerlijke gevoelswereld. Dat kan een mooie spiegeling zijn, maar er kunnen ook schaduwkanten aan het licht komen, die het noodzakelijk maken om je yin- dan wel je yang-kant te integreren, al naar gelang je een man of vrouw bent. Communicatie is daarin een belangrijke sleutel. Écht luisteren naar elkaar. Elkaars gevoelens serieus nemen en elkaars grenzen respecteren. Jezelf liefdevol naar de ander uitspreken en kwetsbaarheden durven uitwisselen. Waarin het belangrijkste aspect natuurlijk niet mag ontbreken: eerlijkheid. Vooral naar jezelf toe. Op die manier kun je samen naar pijnlijke stukken kijken, kan er heling plaatsvinden, en wordt er een stevig fundament voor diepgang gelegd. Het is dé weg om vrijheid, onafhankelijkheid, harmonie en liefde binnen de relatie te ervaren.

Een spiegelsessie voor jezelf.

Wil je ontdekken wat er in jouzelf geheeld mag worden of in hoeverre mannelijke en vrouwelijke energieën mogen worden geïntegreerd? Dan nodig ik je met liefde uit voor een spiegelsessie, die ervoor zorgt dat je weer balans in jezelf en in je relatie gaat ervaren. Je bent van harte welkom in mijn praktijk.