Heel je Innerlijk Kind.

WAT HEB JE ÉCHT NODIG?

Elk kind komt puur en authentiek ter wereld. Baby’s geven zich totaal over aan hun verzorgers. Ze stromen over van vertrouwen en geven zich helemaal over aan het lichaampje waarin hun ziel woont. Bij jonge kinderen bestaat er geen morgen, overmorgen, volgende week, maand of jaar; ze leven in het NU en kunnen zich helemaal overgeven aan het moment. Zonder weerstand of rem. Ze zijn in flow, in een natuurlijke staat en laten dat in alles zien. En dat zorgt voor creativiteit en plezier.

Maar op een gegeven moment kan dat veranderen; vanaf het moment dat we er (meestal onbewust) voor zorgen dat kinderen meer en meer in hun hoofd zitten. We leren ze dat het uiten van emoties niet oké is. We leren ze om hun problemen en emoties een eigen plek te geven en zelf op te lossen. En we hebben kritiek als kinderen iets laten zien dat even niet in ons straatje past; gedrag dat zich soms lastig laat verklaren. We leggen de focus dan op het kind zelf. Maar kinderen houden ons vaak een spiegel voor. Zij willen jou met hun gedrag iets duidelijk maken.

Coaching innerlijk kind werk: leuker en vreugdevoller leven.

Soms verlies je jezelf in drukke werkzaamheden of heb je het gevoel dat je niet aan alle verwachtingen kunt voldoen die je omgeving van je heeft. Ook kan het gebeuren dat je helemaal uit je slof schiet omdat je de zoveelste opmerking naar je hoofd krijgt waarbij je verantwoordelijkheidsgevoel op de proef wordt gesteld. En dat is natuurlijk heel menselijk. We zijn ons alleen meestal niet bewust van het feit dat onze gevoelens (en daarmee onze reacties) voortkomen uit onbewuste patronen. Veelal reageren we vanuit ons eigen gewonde innerlijk kind.

In mijn praktijk kunnen we samen ontdekken welke onbewuste patronen er spelen binnen jouw leven. Wanneer je deze patronen herkent en doorbreekt ontstaat er inzicht en ruimte, waardoor loslaten vanzelf gaat. In een innerlijk kind opstelling kijken we naar de blokkades die je hebt vastgezet in jouw lichaam. Door middel van ademhalingsoefeningen gaan we op een diepere laag doorvoelen wat nodig is en geven het alle ruimte, zodat de energie weer vrij kan gaan stromen.

Inzichten die je krijgt:

  • Je komt tot diepere lagen in jezelf door te leren ‘voelen’
  • Je gaat meer in je gevoel staan, i.p.v. in je hoofd zitten.
  • Het word je duidelijk waar de blokkades zich bevinden en hoe je de patronen die daaruit ontstaan kunt doorbreken.
  • Je komt weer in contact met je eigen gevoelens. Daardoor kun je beter afstemmen wat voor jou goed voelt.
  • Je gaat stevig in jezelf verankeren en neemt meer eigen ruimte in.
  • Je leert beter te luisteren naar je lichaam en je wordt zachter en liefdevoller naar jezelf.

Wat raakt je in je leven?

Iedereen krijgt bij geboorte een pakketje projectie mee. En dat draag je onbewust mee in je DNA. Dat kan zelfs de ballast van je ouders (of voorouders) zijn die niet verwerkt is en die jij óók weer kunt overdragen op je eigen kinderen. Je kunt ook -heel bewust- de keuze maken om het als een spiegel voor je eigen leven te zien. De belangrijkste vraag die je jezelf daarbij kunt stellen is: wat ráákt je in je leven? Het gebeurt regelmatig dat we emoties ervaren, maar dat we niet het verhaal áchter die emotie kennen. We krijgen een trigger en we hebben vervolgens de keuze om het als obstakel of als cadeautje te zien. En kinderen (maar ook relaties, familieleden, vrienden, kennissen en collega’s) geven heel wat van die cadeautjes weg.

Innerlijk Kind werk: voel wat er in je leeft.

In elke volwassene schuilt een onbevangen kind: ons innerlijk kind. Het is een deel van je innerlijk waarvoor het belangrijk is dat er oud zeer (mogelijk dus al van je voorouders) wordt geheeld. Vaak kunnen we dit innerlijk kind in onszelf niet meer voelen, omdat we allerlei gedachten en conditioneringen (waarschijnlijk al ontstaan tijdens onze opvoeding) over onszelf hebben en er patronen zijn gaan ontstaan.

Dat kan er ook de oorzaak van zijn dat je een overlevingsstrategie hebt moeten ontwikkelen en het bijvoorbeeld iedereen naar de zin bent gaan maken; het zogenaamde please-gedrag. Bij pleasen zetten we onze eigen gevoelens en verlangens uit om maar te voldoen aan de buitenwereld. Aardig zijn wordt dan een must en je kunt in contacten en relaties dan pas veiligheid ervaren als je goedkeuring van een ander krijgt.

Maar hoe meer je je aanpast aan de ander, hoe groter de kans dat je niet door anderen wordt gezien. Ben je meer met de ander bezig dan met jezelf, dan ben je niet meer je meest authentieke zelf. Daarom is het in de basis steeds belangrijk om terug te keren naar je eigen ik. Vraag jezelf steeds af: wie ben ik? Wat doe ik en waarom? Door te voelen wat er leeft en het ervaren in het hier en nu, kan er een ware verschuiving binnen in jezelf ontstaan. Hoe puurder jouw expressie, hoe authentieker de reflectie van de persoon die jij bent.

Durf je jezelf te laten zien in al je kwetsbaarheid?

De manier waarop wij vroeger hebben geleerd om te hechten, bepaalt ook hoe we daar later mee omgaan in partnerrelaties. Bindingsangst en verlatingsangst bijvoorbeeld, zijn vaak te herleiden uit de eerste levensjaren. Er vindt dan een verstoring plaats in het hechtingsproces. Kinderen die wekenlang geen fysiek contact hebben gehad met de moeder door opname in een couveuse, zijn daar een goed voorbeeld van. Maar ook kinderen die zijn afgestaan door hun biologische ouders (bijvoorbeeld omdat zij zelf te kampen hadden met een emotionele gebeurtenis) en geadopteerd zijn, kunnen te maken krijgen met een verstoord hechtingsproces.

Als deze mensen op een gegeven moment zelf ouder zijn, zijn ze vaak ook niet in staat om emotioneel betrokken te zijn bij het hechtingsproces van hun kind. Het kind voelt dan die afwezigheid. Ook kan het zijn dat wanneer een ouder als kind niet heeft gekregen waar het behoefte aan had, deze ouder dat dan (onbewust) bij zijn of haar eigen kind probeert te halen. Het kind kan zich hierdoor verstikt voelen. Je opvoeding is dus heel bepalend hoe je als mens omgaat met je emoties. Met het delen, met het uiten en met jezelf laten zien in al je kwetsbaarheid.

Als je je emoties vroeger niet mocht (of niet kón) uiten omdat het je simpelweg niet is geleerd, dan is de kans groot dat jij dit ook aan je eigen kinderen laat zien. Als jou de mond werd gesnoerd in het verleden, zul je het lastig vinden om je eigen kinderen te leren om hun kwetsbaarheid te tonen, al is het maar omdat je ze niet wilt belasten met je eigen problemen. Maar als we in harmonie met onszelf en met onze kinderen willen komen, is het belangrijk dat we kinderen leren om hun gevoelens te uiten en hun gevoel daarmee een plek te geven. Op die manier helen we namelijk ook ons eigen innerlijk kind.

Mijn eigen ervaring met het innerlijk kind.

In essentie zijn we liefdevol bewustzijn.

Ieder mens komt verschillende uitdagingen in zijn of haar leven tegen. Die van mij begonnen toen ik zes weken oud was en bij mijn ouders werd weggehaald omdat ik door mijn oudere zus werd geïnfecteerd met kinkhoest. Ik werd een aantal maanden in quarantaine geplaatst en moest vechten voor mijn leven. Alleen, zonder dat mijn moeder bij me kon zijn.

Dat heeft ertoe geleid dat ik in mijn jeugd het gevoel had in een cocon te leven en niet kon zijn wie ik wilde zijn. Ik heb dan ook jaren vanuit mijn hoofd geleefd. Mijn overlevingsstrategie was gebaseerd op angst en verdriet (dat kreeg ik mee van mijn moeder). Ik had geen idee hoe ik mijn gevoelens kon uiten; dit had ik nooit geleerd. Het heeft heel lang geduurd voordat ik bij mezelf ontdekte dat ik altijd handelde vanuit angst om te overleven en om te verliezen wat ik had.

Op mijn 40e ging het roer om. Ik besloot te kiezen voor mezelf en ging de dingen doen die ik altijd al had willen doen. En ik merkte: de enige manier om mezelf beter te leren kennen was en is nog steeds de weg naar binnen. Ik leerde steeds meer te leven vanuit mijn hart en mijn gevoel te laten spreken. Daardoor kwam ik steeds een stukje meer in mijn eigen kracht. Maar door die keuzes werd ik ook enorm geconfronteerd met mezelf, met als dieptepunten een scheiding en een overlijden van een grote liefde.

Deze gebeurtenissen hebben mijn leven in korte tijd op zijn kop gezet, alhoewel ze uiteindelijk hebben geleid tot een liefdevolle verbinding met mezelf. Dankzij die verbinding heb ik mezelf letterlijk in beweging kunnen brengen en heb ik mijn levensenergie en levenskracht opnieuw mogen ontdekken. Mijn leven is mijn inspiratiebron en vanuit mijn pijnpunten is mijn missie ontstaan: mensen te helpen te handelen vanuit warmte en liefde en te léven in plaats van te overleven. Zodat we steeds meer gaan ervaren dat we liefdevol bewustzijn zijn.