Heel je Innerlijk Kind.

Download mijn E-Book Innerlijk Kind

Herken je dit?

Je komt als kind puur en authentiek ter wereld en je bent totaal afhankelijk van jouw verzorgers. Je stroomt over van vertrouwen en geeft je helemaal over aan het lichaampje waarin je ziel woont. Je bent in een natuurlijke staat en laat dit in alles zien. Dat zorgt voor creativiteit en plezier.

Naarmate je opgroeit kan dat veranderen. Je leven wordt beïnvloed door allerlei omstandigheden, zowel binnen het gezin, alsook de omgeving waarin je opgroeit. Die omgeving is van grote invloed op hoe jij je als mens ontwikkelt. Het is ons veelal geleerd om (meestal onbewust) meer en meer in ons hoofd te zitten. We hebben veelal geleerd dat het uiten van emoties niet oké is. We moesten ons aanpassen aan de ander. Dit kan er voor zorgen dat je alleen maar met de ander bezig bent, zodat het de ander goed gaat en daarmee jezelf helemaal hebt weggecijferd. We leggen de focus op de buitenwereld, terwijl het begint bij onze eigen binnenwereld.

Naarmate je ouder wordt en je maatschappelijke verantwoording op je neemt (gezin, partner, baan) verlies je jezelf in drukke werkzaamheden of heb je het gevoel dat je niet aan alle verwachtingen kunt voldoen die je omgeving aan je stelt. Het kan ook gebeuren dat je helemaal uit je slof schiet omdat je de zoveelste opmerking naar je hoofd krijgt waarbij je verantwoordelijkheidsgevoel op de proef wordt gesteld. Dit is heel menselijk. We zijn ons alleen meestal niet bewust van het feit dat onze gevoelens (en daarmee onze reacties) voortkomen uit onbewuste patronen. Veelal reageren we vanuit aangeleerde patronen uit onze kinderjaren.

Coaching innerlijk kind werk: leuker en vreugdevoller leven.

Wat bied ik je in mijn coaching aan?

In mijn praktijk ontdekken we samen welke onbewuste patronen en thema’s er spelen binnen jouw leven. Wanneer je deze patronen herkent en doorbreekt ontstaat er inzicht en ruimte. Dat geeft de vrijheid om besluiten te nemen over die patronen, loslaten gaat dan vanzelf.

Zou de coaching jou mogelijk kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Inzichten die je krijgt:

  • Je komt weer in contact met je eigen gevoelens en gaat minder in je hoofd zitten.
  • Daardoor kun je beter afstemmen wat voor jou goed voelt.
  • Beter leren voelen leidt naar diepere lagen waardoor blokkades duidelijk worden.
  • Dat stelt je in staat de patronen die daaruit zijn ontstaan te doorbreken.
  • In dit proces leer je jezelf stevig te verankeren en neem je meer eigen ruimte in.
  • Je wordt zachter en liefdevoller naar jezelf.
  • Je komt in je eigen kracht te staan en ervaart autonomie.

Achtergrond:

Iedereen krijgt bij geboorte een pakket voorouderlijke patronen mee. Hoe vaak heb je niet gehoord; “….Ja..,dat zit bij ons in de familie.” of “…Zo zijn wij nu eenmaal...” Die patronen draag je vaak onbewust mee in je DNA. Dat kan zelfs onverwerkte ballast van je ouders (of voorouders) zijn, die jij óók weer kunt overdragen op je eigen kinderen. Je kunt ook -heel bewust- de keuze maken om het als een spiegel voor je eigen leven te zien. De belangrijkste vraag die je jezelf daarbij kunt stellen is: wat ráákt je in je leven? Het gebeurt regelmatig dat we emoties ervaren, maar dat we niet het verhaal áchter die emotie kennen. We krijgen een trigger en we hebben vervolgens de keuze om het als obstakel of als cadeautje te zien. En kinderen (maar ook relaties, familieleden, vrienden, kennissen en collega’s) geven heel wat van die cadeautjes weg.

Innerlijk Kind: Nog meer verdieping.

In elke volwassene schuilt een onbevangen kind: ons innerlijk kind. Het is een deel van je innerlijk waarvoor het belangrijk is dat er oud zeer (mogelijk dus al van je voorouders) wordt geheeld. Vaak kunnen we dit innerlijk kind in onszelf niet meer voelen, omdat we allerlei gedachten en conditioneringen (waarschijnlijk al ontstaan tijdens onze opvoeding) over onszelf hebben en er patronen zijn gaan ontstaan.

Dat kan er ook de oorzaak van zijn dat je een overlevingsstrategie hebt moeten ontwikkelen en het bijvoorbeeld iedereen naar de zin bent gaan maken; het zogenaamde please-gedrag. Bij pleasen zetten we onze eigen gevoelens en verlangens uit om maar te voldoen aan de buitenwereld. Aardig zijn wordt dan een must en je kunt in contacten en relaties dan pas veiligheid ervaren als je goedkeuring van een ander krijgt.

Maar hoe meer je je aanpast aan de ander, hoe groter de kans dat je niet door anderen wordt gezien. Ben je meer met de ander bezig dan met jezelf, dan ben je niet meer je meest authentieke zelf. Daarom is het in de basis steeds belangrijk om terug te keren naar je eigen ik. Vraag jezelf steeds af: wie ben ik? Wat doe ik en waarom? Door te voelen wat er leeft en het ervaren in het hier en nu, kan er een ware verschuiving binnen in jezelf ontstaan. Hoe puurder jouw expressie, hoe authentieker de reflectie van de persoon die jij bent.

Wil je alvast wat meer weten over het innerlijk kind? Lees dan het gratis e-book.

Mijn eigen ervaring met het innerlijk kind.

In essentie zijn we liefdevol bewustzijn.

Ieder mens komt verschillende uitdagingen in zijn of haar leven tegen. Die van mij begonnen toen ik zes weken oud was en bij mijn ouders werd weggehaald omdat ik door mijn oudere zus werd geïnfecteerd met kinkhoest. Ik werd een aantal maanden in quarantaine geplaatst en moest vechten voor mijn leven. Alleen, zonder dat mijn moeder bij me kon zijn.

Dat heeft ertoe geleid dat ik in mijn jeugd het gevoel had in een cocon te leven en niet kon zijn wie ik wilde zijn. Ik heb dan ook jaren vanuit mijn hoofd geleefd. Mijn overlevingsstrategie was gebaseerd op angst en verdriet (dat kreeg ik mee van mijn moeder). Ik had geen idee hoe ik mijn gevoelens kon uiten; dit had ik nooit geleerd. Het heeft heel lang geduurd voordat ik bij mezelf ontdekte dat ik altijd handelde vanuit angst om te overleven en om te verliezen wat ik had.

Op mijn 40e ging het roer om. Ik besloot te kiezen voor mezelf en ging de dingen doen die ik altijd al had willen doen. En ik merkte: de enige manier om mezelf beter te leren kennen was en is nog steeds de weg naar binnen. Ik leerde steeds meer te leven vanuit mijn hart en mijn gevoel te laten spreken. Daardoor kwam ik steeds een stukje meer in mijn eigen kracht. Maar door die keuzes werd ik ook enorm geconfronteerd met mezelf, met als dieptepunten een scheiding en een overlijden van een grote liefde.

Deze gebeurtenissen hebben mijn leven in korte tijd op zijn kop gezet, alhoewel ze uiteindelijk hebben geleid tot een liefdevolle verbinding met mezelf. Dankzij die verbinding heb ik mezelf letterlijk in beweging kunnen brengen en heb ik mijn levensenergie en levenskracht opnieuw mogen ontdekken. Mijn leven is mijn inspiratiebron en vanuit mijn pijnpunten is mijn missie ontstaan: mensen te helpen te handelen vanuit warmte en liefde en te léven in plaats van te overleven. Zodat we steeds meer gaan ervaren dat we liefdevol bewustzijn zijn.